Bản đồ quy hoạch phường 28 quận Bình Thạnh

Bản-dồ-quy-hoạch-giao-thông-phường-28-quận-Bình-Thạnh-TP-HCM

Bản đồ quy hoạch giao thông phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM

Quy hoạch giao thông phường 28 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận Bình Thạnh, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM. Phường 28 có diện tích quy hoạch 426,93 ha, nằm ở phía Đông quận Bình Thạnh. Vị trí quy...

Compare listings

Compare