Ba năm tới sẽ quyết định hướng đi mới của thị trường BĐS, nhà đầu tư ưu tiên “bỏ tiền” vào đâu nhiều nhất?

Ba-năm-tới-sẽ-quyết-dịnh-hướng-di-mới-của-thị-trường-BDS-nhà-dầu-tư-ưu-tiên-bỏ-tiền-vào-dâu-nhiều-nhất

Jordi Martin, Giám đốc điều hành, JLL Work Dynamics, Châu Á Thái Bình Dương cho rằng, ba năm tới sẽ là thời điểm định hình BĐS khi các doanh nghiệp vạch ra con đường tương lai và xem xét lại mục đích của danh mục đầu tư.

Theo đại diện đơn vị này, các quyết định về BĐS luôn là mối lo lắng lớn cho các công ty trong thời điểm gần đây.

Khảo sát của JLL cho thấy dù mô hình làm việc lai kết hợp (hybrid) vẫn tồn tại, 77% nhân viên ở Châu Á Thái Bình Dương đồng ý rằng văn phòng vẫn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh.

Hiện, các công ty sẽ xem xét các danh mục đầu tư bất động sản để cân nhắc lại không gian văn phòng, đầu tư vào công nghệ mới và ưu tiên tính bền vững, khi mô hình làm việc hybrid trở nên gần gũi hơn với văn hóa doanh nghiệp.

Báo cáo Future of Work chỉ ra, 56% tổ chức ở Châu Á Thái Bình Dương:

Có khả năng áp dụng chế độ cho phép làm việc từ xa cho tất cả nhân viên vào năm 2025, cho thấy xu hướng làm việc năng động vẫn sẽ tiếp tục. Các nhà quản lí bất động sản doanh nghiệp cho rằng việc quản lí thành công mô hình làm việc hybrid sẽ là ưu tiên chiến lược quan trọng nhất trong ba năm tới.

Trong đó bao gồm việc khám phá các lựa chọn không gian làm việc linh hoạt, với tỷ lệ trung bình các không gian linh hoạt ở Châu Á Thái Bình Dương dự kiến tăng từ nay đến năm 2025.

“Ba năm tới sẽ là thời điểm định hình BĐS khi các doanh nghiệp vạch ra con đường tương lai và xem xét lại mục đích của danh mục đầu tư. Những thay đổi nhanh chóng do đại dịch gây ra đã đem lại cơ hội để các doanh nghiệp tạm dừng và suy nghĩ về một chiến lược BĐS trong dài hạn và cách điều chỉnh sao cho phù hợp với các ưu tiên kinh doanh trong tương lai”, Jordi Martin, Giám đốc điều hành, JLL Work Dynamics, Châu Á Thái Bình Dương nhấn mạnh.

Theo Nghiên cứu của JLL:

Sự chuyển đổi sang mô hình làm việc kết hợp lai đã trở thành một dấu hiệu của sự thay đổi tại nơi làm việc, nhấn mạnh hơn vào việc làm thế nào cách các công ty có thể hỗ trợ tinh thần cho nhân viên và duy trì năng suất.

Song song với việc mô hình này thì tổng diện tích bất động sản dự kiến sẽ tăng lên. Trọng tâm của các công ty sẽ là đầu tư vào không gian chất lượng để đảm bảo sự thành công lâu dài của mô hình làm việc kết hợp lai.

Theo đại diện JLL:

Khi văn phòng tiếp tục phát triển thành một điểm đến để hợp tác sau đại dịch, các doanh nghiệp thuê bất động sản sẽ cần tiếp tục tăng cường đầu tư vào không gian sáng tạo.

Các chiến lược danh mục đầu tư bất động sản để tăng cường tương tác xã hội giữa các lực lượng lao động phân tán theo vị trí địa lý sẽ quan trọng hơn bao giờ hết và các tổ chức sẽ cần đặt trọng tâm vào việc tạo ra một văn phòng với ít không gian cho cá nhân và nhiều không gian cho tập thể hơn.

Ngoài ra, các tham vọng về môi trường và xã hội sẽ định hình việc chuyển đổi danh mục đầu tư. Với các tòa nhà chiếm hơn 60% lượng khí thải carbon ở các thành phố, các tổ chức phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc phải mang lại kết quả rõ ràng trong cuộc chạy đua phát thải ròng bằng 0 và tạo ra giá trị xã hội thông qua bất động sản.

Điều đó có nghĩa là các chiến lược phát triển bền vững có tác động trực tiếp đến các quyết định về bất động sản, 71% cho biết có khả năng trả phí bảo hiểm cho các chứng nhận công trình xanh trong tương lai.

“Khi nhân viên quay trở lại văn phòng và lực lượng lao động phục hồi động lực, không gian làm việc linh hoạt và những mong muốn tham vọng về môi trường sẽ trở thành nền tảng cho mô hình làm việc lai”, đại diện JLL nhấn mạnh.

Link nguồn

Join The Discussion

Compare listings

Compare