Đất nền Lâm Đồng từng “dậy sóng”, “sang tay” hàng chục nghìn lô nay giao dịch “ảm đạm”

Dất-nền-Lâm-Đồng-từng-dậy-sóng-22sang-tay22-hàng-chục-nghìn-lô-nay-giao-dịch-ảm-dạm

Lượng giao dịch đất nền tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh, chỉ còn hơn 6.000 giao dịch, trong khi đó vào quý 1 và 2 năm nay, toàn tỉnh ghi nhận lần lượt hơn 12.000 và 19.000 giao dịch.

Giao dịch bất động sản sụt giảm

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh này về việc báo cáo giá bán và cho thuê nhà ở và một số loại hình bất động sản khác trên địa bàn tỉnh trong quý III/2022.

Theo đó, tính từ ngày 16/7 đến ngày 15/9/2022, trên địa bàn tỉnh đã có 6.057 giao dịch đất nền thành công qua công chứng, chứng thực với tổng giá bán hơn 6.409 tỷ đồng

Trong đó:
 • Huyện Bảo Lâm dẫn đầu với 1.123 giao dịch với giá bán khoảng 765 tỷ đồng
 • Huyện Di Linh có 1.075 giao dịch với giá bán khoảng 1.393 tỷ đồng
 • Huyện Lâm Hà có 883 giao dịch với giá bán khoảng 509 tỷ đồng
 • Huyện Đức Trọng có 839 giao dịch với giá bán khoảng 489 tỷ đồng
 • TP Đà Lạt có 605 giao dịch với giá bán khoảng 2.277 tỷ đồng,…

Với phân khúc nhà ở riêng lẻ, toàn tỉnh có 544 giao dịch thành công qua công chứng, chứng thực, với tổng giá bán khoảng 1.976 tỷ đồng.

Trong đó, TP. Đà Lạt dẫn đầu về số lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ với 216 giao dịch. Tiếp đến là huyện Đức Trọng 148 giao dịch, huyện Bào Lâm với 101 giao dịch…

Về căn hộ chung cư, cả tỉnh Lâm Đồng chỉ ghi nhận 13 giao dịch tại TP. Đà Lạt.

Trước đó, trong quý I/2022, toàn tỉnh có 12.467 giao dịch đất nền thành công:
 • Tập trung tại huyện Lâm Hà với 3.077 giao dịch
 • Huyện Di Linh (1.826)
 • Huyện Đức Trọng (1.648)
 • TP Đà Lạt (1.162),…
 • Còn phân khúc nhà ở riêng lẻ quý I chỉ ghi nhận 899 giao dịch.
Trong quý II, toàn tỉnh có 19.669 giao dịch đất nền thành công qua công chứng với hơn 21.283 tỷ đồng. Giao dịch chủ yếu tập trung tại các điểm nóng về hiến đất, mở đường nhằm mục đích tách thửa, số lượng giao dịch. Đơn cử:
 • Huyện Lâm Hà có 4.126 giao dịch
 • Huyện Bảo Lâm có 3.660 giao dịch
 • Huyện Đức Trọng có 3.144 giao dịch
 • Huyện Di Linh có 2.640 giao dịch
 • TP Đà Lạt có 1.398 giao dịch
 • TP Bảo Lộc có 1.379 giao dịch.

Song song với đó, toàn tỉnh có 1.113 giao dịch nhà ở riêng lẻ thành công qua công chứng. Trong đó, nhiều nhất là tai TP Đà Lạt với 395 giao dịch, tiếp đó là huyện Đức Trọng với 313 giao dịch, TP Bảo Lộc với 216 giao dịch.

Qua số liệu trên, tình hình giao dịch bất động sản tại Lâm Đồng trong 2 tháng qua ghi nhận sụt giảm mạnh so với thời điểm đầu năm và giữa năm nay.

Cho phép hiến đất làm đường trở lại để hình thành khu dân cư, nhà ở

Hôm 28/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo việc giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, xây dựng, giao thông; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt.

Tiếp theo, việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

Việc ban hành văn bản này của UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thay thế văn bản tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn ban hành vào ngày 20/1/2022.

Như vậy, sau một thời gian tạm dừng, tỉnh Lâm Đồng đã cho phép việc hiến đất mở đường được triển khai trở lại. Tuy nhiên, văn bản này chỉ mới nhắc đến việc hiến đất mở đường để hình thành khu dân cư, nhà ở và không nhắc đến việc hiến đất mở đường trên đất nông nghiệp.

Link nguồn

Join The Discussion

Compare listings

Compare