Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 xếp thứ mấy trong khối ASEAN theo dự báo của các tổ chức quốc tế?

Quy-mô-GDP-Việt-Nam-năm-2022-xếp-thứ-mấy-trong-khối-ASEAN-theo-dự-báo-của-các-tổ-chức-quốc-tế

Dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022, các tổ chức quốc tế đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các nước trong khối ASEAN năm 2022. Vậy theo các dự báo mới nhất, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đứng thứ mấy trong khối ASEAN?

Theo báo cáo “Cập nhật triển vọng kinh tế thế giới” công bố vào tháng 7/2022 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô GDP của Indonesia sẽ dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt 1.290 tỷ USD.

Xếp sau Indonesia là Thái Lan với 522,01 tỷ USD.

Cùng với đó:

 • Malaysia: 439,37 tỷ USD
 • Singapore: 424,43 tỷ USD
 • Philippines: 411,98 tỷ USD
 • Việt Nam: 408,95 tỷ USD.

Như vậy, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 theo dự báo của IMF đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN.

Quy-mô-GDP-các-nước-trong-khu-vực-ASEAN-theo-dự-báo-của-IMF-ADB-và-AMRO
Quy mô GDP các nước trong khu vực ASEAN theo dự báo của IMF, ADB và AMRO.

Theo ấn bản “Bổ sung triển vọng phát triển châu Á – ADO 2022” được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố vào tháng 7/2022, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023, như được công bố hồi tháng 4/2022.

Bên cạnh đó, ADB dự báo tăng trưởng của Philippines tương đương với Việt Nam, đạt 6,5%, dẫn đầu mức tăng trưởng GDP năm 2022 trong khối ASEAN.

Sau Philippines và Việt Nam là Malaysia với tăng trưởng GDP đạt 5,8%, xếp thứ 3 trong khu vực.

Đồng thời dự báo tăng trưởng GDP:
 • Campuchia: 5,3%
 • Indonesia: 5%
 • Brunei: 4,2%
 • Singapore: 3,9%
 • Lào: 3,4%
 • Thái Lan: 2,9%
 • Myanmar: -0,3%.

Với các mức dự báo tăng trưởng này, Indonesia là nước có quy mô GDP lớn nhất trong khu vực, đạt 1.208 tỷ USD.

Thái Lan có quy mô GDP đứng thứ 2 với 562,06 tỷ USD.

Malaysia, Singapore, Philippines lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, 4, 5 với quy mô GDP đạt 410,81 tỷ USD; 393,42 tỷ USD và 392,63 tỷ USD.

Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6 với quy mô GDP đạt 391,92 tỷ USD.

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2022” của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố vào tháng 7/2022, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 6,3% trong năm 2022, xếp thứ 2 trong khối ASEAN.

AMRO dự báo tăng trưởng GDP của Philippines năm 2022 dẫn đầu trong khối ASEAN với 6,9%.

Sau Philippines và Việt Nam là Malaysia với tăng trưởng GDP đạt 6%.

Đồng thời dự báo tăng trưởng GDP:
 • Indonesia 5,1%
 • Campuchia 4,9%
 • Singapore 3,8%
 • Lào 3,5%
 • Thái Lan 3,2%
 • Brunei 3%
 • Và Myanmar 1,5%

So với dự báo tăng trưởng GDP của ADB thì dự báo tăng trưởng của AMRO có sự khác biệt ở trị trí thứ 3 trở đi.

Hai quốc gia có tăng trưởng GDP lớn nhất vẫn là Philipines và Việt Nam.

Với các mức dự báo của AMRO, Indonesia vẫn là nước có quy mô GDP lớn nhất trong khu vực, đạt 1.208,65 tỷ USD.

Thái Lan có quy mô GDP đứng thứ 2 với 563,70 tỷ USD.

Malaysia, Singapore, Philippines lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, 4, 5 với quy mô GDP đạt 412,36 tỷ USD; 393,42 tỷ USD và 392,38 tỷ USD. Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6 với 391,18 tỷ USD.

Như vậy, theo dự báo của IMF, ADB và AMRO, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đứng thứ 6 trong khối ASEAN với quy mô GDP không có sự thay đổi quá nhiều giữa 3 tổ chức.

Link nguồn

 

Join The Discussion

Compare listings

Compare