áp thuế bất động sản

Se-ap-thue-cao-luot-song-bất-động-sản-het-cua

Sẽ áp thuế cao, lướt sóng bất động sản “hết cửa”?

Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ áp dụng thuế suất cao hơn đối với giao dịch lướt sóng bất động sản. Đó là một trong những nội dung tại dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 của Chính phủ đang được Bộ Tư pháp xây dựng và hoàn thiện về bất động sản Trong đó, dự thảo...

Compare listings

Compare