‘ba ranh giới’ và ‘bốn khu vực’

Xác-dịnh-rõ-ba-ranh-giới-và-bốn-khu-vực-trong-quy-hoạch-dất-dai

Xác định rõ ‘ba ranh giới’ và ‘bốn khu vực’ trong quy hoạch đất đai

Chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề, đồng thời nhấn mạnh “ba ranh giới” và “bốn khu vực” trong quy hoạch sử dụng đất đai. Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 30/10, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: Phát biểu...

Compare listings

Compare