bài toán vốn cho doanh nghiệp

Bài-toán-vốn-cho-doanh-nghiệp-địa-ốc-dang-có-tín-hiệu-lạc-quan

Bài toán vốn cho doanh nghiệp địa ốc đang có tín hiệu lạc quan?

Bài toán huy động vốn của doanh nghiệp địa ốc đã xuất hiện tín hiệu lạc quan khi Ngân hàng Nhà nước đang có động thái điều chỉnh room tín dụng. Tuy nhiêu, một số chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp bất động sản nên đa dạng, linh hoạt dòng vốn, không nên phụ thuộc lớn vào vốn ngân hàng. Doanh nghiệp địa ốc phụ...

Compare listings

Compare