Bảng giá đất

Ap-dung-bảng-giá-đất-moi-tu-nam-2026

Áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026

Theo đề xuất của Chính phủ, thời gian từ thời điểm Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực đến hết năm 2025 sẽ giúp các địa phương chuẩn bị để ban hành bảng giá đất mới. Tiếp tục quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm khi sửa Luật Đất đai Tiếp tục phiên họp thứ 23, chiều 11/5, Ủy ban...

UBND-tinh-uy-quyen-cho-UBND-huyen-quyet-định-giá-đất-cu-the

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể. Nghị quyết nêu rõ định giá đất: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính...

Từ-25/8-dất-ở-tại-TP.HCM-tăng-giá-lên-15-lần

Từ 25/8, đất ở tại TP.HCM tăng giá lên 15 lần

Theo quyết định mới từ UBND TP.HCM, giá đất ở đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi khi thương lượng đền bù sẽ có giá tối đa là 810 triệu đồng/m2. Đây cũng là mức giá đất ở cao nhất được áp dụng trên địa bàn TP.HCM từ 25/8. Theo quyết định mới, hệ số giá đất ở tại TP.HCM sẽ tăng lên đến 15 lần. Ảnh: Đăng...

Năm-2025-chúng-ta-sẽ-có-bản-dồ-giá-dất-dai.

“Năm 2025, chúng ta sẽ có bản đồ giá đất đai”

Năm 2025, chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có bản đồ về giá đất đai. Khi hoàn thành xong việc đo đạc, các thửa đất đều thể hiện trên bản đồ địa chính, gắn với giá đất thu thập hàng ngày. Năm 2025, chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có bản đồ về giá đất đai. Khi hoàn thành...

Năm-2025-chúng-ta-sẽ-có-bản-đồ-giá-đất-đai

“Năm 2025, chúng ta sẽ có bản đồ giá đất đai”

Năm 2025, chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có bản đồ giá đất đai. Khi hoàn thành xong việc đo đạc, các thửa đất đều thể hiện trên bản đồ địa chính, gắn với giá đất thu thập hàng ngày. Năm 2025, chúng ta sẽ có cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có bản đồ về giá đất đai. Khi hoàn thành xong...

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
Other Features