Bất động sản Bà Rịa

Tien-do-Khu-do-thi-Tây-Nam-Bà-Rịa-gan-1.800-ha-hien-nay-ra-sao

Tiến độ Khu đô thị Tây Nam Bà Rịa gần 1.800 ha hiện nay ra sao?

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho ý kiến về tình hình thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam. Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 141/BC-SXD ngày 17/10/2022 về tình hình thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô...

Compare listings

Compare