bất động sản logistics

Khối-ngoại-giữ-vững-niềm-tin-dài-hạn-vào-bất-động-sản

Khối ngoại giữ vững niềm tin dài hạn vào bất động sản

Khối ngoại cho rằng, sự sụt giảm vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản trong năm 2021 chỉ mang tính chất tạm thời, còn niềm tin dài hạn vào thị trường vẫn được giữ vững. Những tia sáng Đầu tư nước ngoài vào bất động sản vẫn có những tia sáng le lói và tín hiệu tích cực về quy mô dự án, mặc dù tổng...

Compare listings

Compare