bất động sản sau dịch covid-19

Không-phải-giảm-lãi-suất-cơ-cấu-nợ-và-giãn-nợ-mới-là-ưu-tiên-hàng-dầu-cho-khách-hàng-doanh-nghiệp-bds

Không phải giảm lãi suất, cơ cấu nợ và giãn nợ mới là ưu tiên hàng đầu cho khách hàng, doanh nghiệp BĐS

Không chỉ khách hàng cá nhân, các doanh nghiệp BĐS đang rơi vào tình trạng khó khăn, cần được ngân hàng cơ cấu nợ, giãn nợ đối với các các gói đang vay, bên cạnh việc hạ lãi suất cho vay. Dịch kéo dài, khiến cá nhân vay ngân hàng lao đao vì nợ lãi-gốc ngân hàng vẫn phải trả hàng tháng, trong khi thu nhập gần như không...

Compare listings

Compare