bất động sản tỉnh Bình Thuận

Mở-rộng-thành-phố-Phan-Thiết-BDS-nơi-nào-sẽ-dược-tìm-kiếm

Mở rộng thành phố Phan Thiết, BĐS nơi nào sẽ được tìm kiếm?

Tỉnh Bình Thuận đang tập trung đầu tư vào Chương trình phát triển đô thị thành phố Phan Thiết. Điều này đã tạo ra những tín hiệu tích cực đối với thị trường BĐS của tỉnh, đặc biệt là những khu vực nằm trong đề án mở rộng lần này. Đề án mở rộng thành phố Phan Thiết Theo định hướng đến năm 2035...

Compare listings

Compare