Bộ Tài chính

Khai giá cao hơn 3 lần giá quy định, thu thuế bất động sản tăng vọt

Thu thuế bất động sản tăng vọt khi lượng hồ sơ khai giá chuyển nhượng cao hơn giá do địa phương quy định chiếm 72%, trung bình 1 bộ hồ sơ khai giá cao hơn gần 3 lần so với giá quy định. Thu thuế bất động sản tăng vọt khi lượng hồ sơ khai giá chuyển nhượng cao hơn giá do địa phương quy định chiếm 72%, trung bình 1...

Compare listings

Compare