Bộ trưởng Bộ Xây

Chinh-phu-thanh-lap-tổ-công-tác-thao-go-kho-khan-cho-bat-dong-san

Chính phủ thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho bất động sản

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 1435/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp. Theo đó, Tổ công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh...

Compare listings

Compare