cách thức góp ý sửa đổi Luật

Luật-đất-đai

Người dân được quyền góp ý kiến sửa Luật Đất đai như thế nào?

Từ ngày 3/1 đến 15/3/2023, người dân có thể đóng góp ý kiến vào dự án Luật Đất đai sửa đổi bằng văn bản, tham gia hội nghị, hoặc qua các cổng thông tin điện tử. Chiều 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết việc lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi. Việc lấy ý kiến sẽ...

Compare listings

Compare