CEO Group

Chu-tich-CEO-Group-de-xuat-nang-cap-khu-kinh-te-thanh-dac-khu-kinh-te

Chủ tịch CEO Group đề xuất nâng cấp khu kinh tế thành đặc khu kinh tế

Ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO Group kiến nghị nên tiếp tục nghiên cứu thành lập một số đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt hoặc thành lập đặc khu kinh tế để thử nghiệm thể chế, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, khai thác nguồn lực đất đai trong đó có đất thương mại dịch vụ. Trong tham...

Compare listings

Compare