chính sách đất đai

TP HCM kiến nghị nhiều chính sách về đất đai

TP HCM muốn bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi; được xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của TP... Đó là kiến nghị của UBND TP.HCM tại buổi làm việc giữa Thành ủy TP.HCM với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và...

Compare listings

Compare