cơ quan trung ương

Tp.HCM-kien-nghi-go-kho-cho-cac-bất-động-sản-co-nguon-goc-dat-do-nha-nuoc-giao

Chính phủ duyệt nơi đặt trụ sở của 36 bộ, ngành quy mô 90ha

Đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030, gồm hai bản quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại hai khu vực là Tây Hồ Tây và Mễ Trì với tổng diện tích 90ha. Hệ thống trụ sở mới có quy mô...

Compare listings

Compare