công ty con

Vinhomes-co-them-hai-cong-ty-con-de-tap-trung-lam-bat-dong-san

Vinhomes có thêm hai công ty con để tập trung làm bất động sản

Để Vinhomes tập trung kinh doanh bất động sản cũng như phát huy hiệu quả hoạt động xây dựng, Vingroup đã chuyển toàn bộ cổ phần tại Vincons cho Vinhomes. Đồng thời, Vinhomes cũng góp vốn thành lập thêm một công ty con tại Khánh Hòa. HĐQT CTCP Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố quyết định nhận nhận chuyển nhượng cổ phần trong...

Compare listings

Compare