cụm công nghiệp

Bình-Phước-thu-hoi-loat-du-an-bat-dong-san

Bình Phước thu hồi loạt dự án bất động sản

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, tính đến ngày 30/9/2022, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 41 dự án không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn số 1411/UBND – KT về thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử các trường hợp không đưa đất vào sử dụng...

Compare listings

Compare