đất lâm nghiệp

Dự-báo-xu-thế-biến-dộng-dất-dai-dến-năm-2030-đất-phi-nông-nghiệp-tiếp-tục-tăng

Dự báo xu thế biến động đất đai đến năm 2030

Dự báo, trong giai đoạn 2021- 2030: Đất phi nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu về sử dụng đất nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Riêng diện tích đất ở đến năm 2030 sẽ tăng khoảng 150- 180 nghìn ha... Các xu hướng biến động sử dụng đất đai diễn ra chủ yếu là chuyển...

Compare listings

Compare