đầu tư năm 2022

Chuyện-ngược-dời-bất-động-sản-từng-bị-ém-hàng-ế-hàng-sẽ-là-sản-phẩm-dầu-tư-tốt-nhất-trong-năm-2022

Chuyện ngược đời: Bất động sản từng bị ém hàng, ế hàng sẽ là sản phẩm đầu tư tốt nhất trong năm 2022

Theo ông Nguyễn Thọ Tuyển - Chủ tịch BHS Group, "nhân sâm" tốt nhất cho nhà đầu tư trên thị trường bất động sản hiện tại là sản phẩm có sẵn trên thị trường và đủ điều kiện pháp lý. Đây chủ yếu là các hàng bị ế thời điểm trước đó. Thời điểm đầu năm 2022, ông Nguyễn Thọ Tuyển cho biết ông liên tục...

Compare listings

Compare