đô thị vệ tinh

Nên-dịnh-vị-TP-Thủ-Đức-là-dô-thị-vệ-tinh.

Nên định vị TP Thủ Đức là đô thị vệ tinh

Ngày 16-9, Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG TP HCM tổ chức hội thảo Hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương từ thực tiễn tại TP Thủ Đức. TP Thủ Đức được thành lập từ ngày 1-1-2021. Đây là mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên trên cả nước,...

Compare listings

Compare