du khách quốc tế

ngành-du-lịch-dang-từng-bước-phục-hồi-kích-hoạt-trở-lại-cả-du-lịch-nội-dịa-và-quốc-tế

Dự kiến ngành du lịch mở cửa lại hoàn toàn với khách quốc tế từ tháng 6/2022

Ngành du lịch đang tích cực chuẩn bị tái khởi động với lộ trình mở cửa với phương châm “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Mở cửa theo từng cấp độ Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trước hết sẽ khôi phục hoạt động du lịch tại các khu vực có nguy cơ thấp “cấp 1- điểm đến an...

Compare listings

Compare