đường trên cao

CII-dược-Tp.HCM-chấp-thuận-nghiên-cứu-tiền-khả-thi-dự-án-dường-trên-cao-Bắc-–-Nam-với-tổng-dầu-tư-30.000-tỷ

CII được Tp.HCM chấp thuận nghiên cứu tiền khả thi dự án đường trên cao Bắc – Nam với tổng đầu tư 30.000 tỷ

Trường hợp đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời gian 6 tháng mà chưa hoàn thành đề xuất dự án xem như CII từ chối không tham gia. Khi đó, công ty CII tự chịu các chi phí đã thực hiện. Ghi nhận thông tin tại Sở GTVT Tp.HCM, đại diện CTCP Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ...

Compare listings

Compare