giao dịch qua sàn bất động sản

Cần-bắt-buộc-mua-bán-bất-dộng-sản-phải-thông-qua-sàn-giao-dịch

‘Cần bắt buộc mua bán bất động sản phải thông qua sàn giao dịch’

Đó là một trong những ý kiến của GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại diễn đàn mới đầy. Theo vị chuyên gia này, quy định bắt buộc các giao dịch mua bán đất đai bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh những...

Compare listings

Compare