hướng dẫn thi hành

Condotel-don-nhan-thay-doi-sau-chinh-sach-moi

Condotel đón nhận thay đổi sau chính sách mới

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Nghị định 10), có hiệu lực từ ngày 20/5; trong đó, bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ cho công...

Compare listings

Compare