khắc phục khó khăn

Việt-Nam-khôi-phục-đường-bay-quốc-tế-từ-ngày-112022

Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế từ ngày 1/1/2022

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa đồng ý mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế, thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/1/2022. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ tại...

Compare listings

Compare