Khách sạn New World

Tập-đoàn-Khang-Điền-KDH-to-chuc-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023

Tập đoàn Khang Điền (KDH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vào ngày 26.04.2023, Tập đoàn Khang Điền (KDH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Khách sạn New World, Q.1, TP.HCM. Tại Đại hội, các cổ đông của KDH đã thông qua tất cả nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung của thị...

Compare listings

Compare