khoản vay

Novaland-tiep-tuc-bo-sung-tai-san-dam-bao-cho-khoan-vay-1.600-ty-dong-tai-MSB

Novaland tiếp tục bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay 1.600 tỷ đồng tại MSB

Novaland phê duyệt việc bổ sung tài sản đảm bảo từ bên bảo đảm là Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ vay tối đa 1.600 tỷ đồng tại MSB. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã NVL) vừa công bố nghị quyết thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo đối với khoản vay...

Compare listings

Compare