trường hợp cụ thể

Nen-lam-gi-neu-lo-mua-phai-dat-dinh-quy-hoạch

Nên làm gì nếu lỡ mua phải đất dính quy hoạch?

Nếu bạn không may mua phải mảnh đất dính quy hoạch, cần bình tĩnh đọc lại hợp đồng và tìm hiểu các quyền của mình với lô đất. Đất thuộc quy hoạch đã có quyết định thu hồi thì không được chuyển quyền sử dụng đất (mua bán đất). Tuy nhiên, với đất thuộc quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi thì...

Compare listings

Compare