Chủ tịch Cần Thơ ‘lệnh’ rà soát, thu hồi dự án không hiệu quả

Chu-tich-Cần-Thơ-lenh-ra-soat-thu-hoi-du-an-khong-hieu-qua

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, phát hiện các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả, tham mưu UBND thành phố thu hồi, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý phối hợp thực hiện, tham mưu UBND thành phố có ý kiến phối hợp với cơ quan bộ, ngành T.Ư thực hiện các hoạt động tại kế hoạch hành động này.

Sở KH&ĐT Cần Thơ được giao chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; rà soát, phát hiện các dự án chậm triển khai, hoạt động không hiệu quả…, tham mưu UBND thành phố thu hồi theo đúng quy định, tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư mới, có nhu cầu dịch chuyển sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng giao:

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch hàng năm, trong đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Join The Discussion

Compare listings

Compare