TP.HCM chọn chủ đầu tư Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa

TP.HCM-chọn-chủ-dầu-tư-Khu-dô-thị-Bình-Quới-Thanh-Đa

TP tập trung hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư Khu đô thị Hiệp Phước, Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa, các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tây Bắc.

Nội dung được UBND TP.HCM đề cập trong kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025, các vấn đề cần tập trung thực hiện, các đầu việc, giải pháp, lộ trình cụ thể của từng đơn vị gắn với phân công trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Một số mục tiêu chung là di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch, trong đó:

 • Hoàn thành bồi thường, di dời 6.500 căn
 • Tổng vốn đầu tư dự kiến là 19.280 tỷ đồng
 • Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị
 • Các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020.

Cải tạo, sửa chữa hoặc tháo dỡ, đầu tư xây dựng mới thay thế chung cư cũ.

Hoàn tất việc đầu tư xây dựng mới 6 chung cư cấp D đã thực hiện di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016 – 2020.

Hoàn tất việc di dời, tháo dỡ đối với 8 chung cư cấp D chưa thực hiện di dời hoặc di dời dở dang trong giai đoạn 2016 – 2020.

Hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp B, C (66 cấp C; 180 cấp B) còn lại của giai đoạn 2016 – 2020, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

TP cũng tập trung nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, tiếp tục chỉnh trang đô thị thông qua đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

Đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường, hẻm gồm:
 • Nâng cấp hệ thống giao thông
 • Cấp nước sinh hoạt
 • Thoát nước mưa và nước thải
 • Đèn chiếu sáng công cộng cho hẻm
 • Trụ cứu hỏa
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thu gom rác thải.
 • Nâng cấp các khu dân cư lụp xụp, các khu dân cư thu nhập thấp theo các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường.
 • Xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển và xây dựng đồng bộ Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị mới Nam Thành phố theo đúng quy hoạch.

Hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư Khu đô thị Hiệp Phước, Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa, các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tây Bắc.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để tiến hành đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trên cơ sở các chỉ tiêu thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo:

UBND TP giao Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận – huyện, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tâng đô thị, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng các Khu đô thị mới (Thủ Thiêm, Nam Thành phố, Tây Bắc)… chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tiếp tục thực hiện 48 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 nhóm giải pháp nhằm xây dựng chính sách chung thu hút các nguồn lực chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 – 2020 đã được UBND TP giao tại Quyết định số 5928 ngày 11/11/2016 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15 ngày 27/10/2016 của Thành ủy về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2016 – 2020.

Dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa được UBND TP phê duyệt từ năm 1992, có tổng diện tích rộng hơn 426 ha với dân số khoảng 45.000 người.

Đến đầu năm 2006, TP xác định  khu Bình Quới – Thanh Đa sẽ là khu đô thị mới với dân số khoảng 80.000 người.

Năm 2010, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn bị thu hồi giấy phép đầu tư vì đã ngâm quá lâu mà không triển khai.

Đến năm 2015, một liên doanh tập đoàn bất động sản được UBND TP chỉ định là nhà đầu tư dự án với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, thời hạn 50 năm.

Nhưng đến giữa năm 2017, đối tác trong liên doanh đã xin rút lui khỏi dự án do vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng.

Cuối năm 2018, có thông tin dự án này có 4 nhà đầu tư nước ngoài xin ứng trước 3 tỷ USD để triển khai dự án.

Đến nay, sau gần 30 năm, dự án khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa vẫn bị “treo” chờ cơ quan chức năng tìm hướng xử lý.

Liên quan đến dự án Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa, hồi tháng 3, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng đề nghị các sở – ngành, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề còn tồn tại của dự án theo lộ trình, tiến độ cụ thể.

Trước đó, UBND TP có văn bản chấp thuận nội dung báo cáo của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP về tiếp thu, hoàn chỉnh nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Trong đó, Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa được xác định là một trong bốn khu đô thị mới của TP. Ba khu còn lại gồm Khu đô thị biển Cần Giờ, Khu đô thị cảng Hiệp Phước, Khu đô thị Tây Bắc.

Link nguồn

Join The Discussion

Compare listings

Compare