Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa

Tập-trung-chọn-chủ-dầu-tư-Khu-dô-thị-Bình-Quới-Thanh-Đa

Tập trung chọn chủ đầu tư Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa

Liên quan đến dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, hồi tháng 3, Phó chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng đề nghị các sở - ngành, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề còn tồn tại của dự án theo lộ trình, tiến độ cụ thể. Trong kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và...

TP.HCM-chọn-chủ-dầu-tư-Khu-dô-thị-Bình-Quới-Thanh-Đa

TP.HCM chọn chủ đầu tư Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa

TP tập trung hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư Khu đô thị Hiệp Phước, Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, các dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tây Bắc. Nội dung được UBND TP.HCM đề cập trong kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn TP, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp...

Compare listings

Compare