Một công ty chứng khoán báo lãi gấp hơn 50 lần cùng kỳ

Mot-công-ty-chung-khoan-bao-lai-gap-hon-50-lan-cung-k

Trong quý I/2023, các khoản mục doanh thu và lợi nhuận của công ty này đều có sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2023. Theo đó, các khoản mục doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều tăng đột biến trong quý I/2023. Cụ thể, quý đầu tiên của năm 2023, Công ty thu về 409,5 tỉ đồng doanh thu, gấp 14,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính của Công ty đều tăng mạnh trong kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Chứng khoán VPBank cho biết doanh thu quý I/2023 tăng xấp xỉ 382 tỉ đồng, chủ yếu tăng doanh thu về hoạt động kinh doanh trái phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán, cho vay margin và ứng trước tiền bán chứng khoán. Do cuối tháng 3/2022, Chứng khoán VPBank mới được cấp phép là thành viên 2 Sở, nên trong quý I/2022 CTy chưa có nhiều hoạt động về các nghiệp vụ này.

Đồng thời cùng với việc hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 268,8 tỉ đồng (2002) lên 15.000 tỉ đồng (quý I/2023), CTy đã đa dạng hóa các danh mục đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, dẫn đến doanh thu hoạt động cũng tăng một cách đáng kể so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu tài chính quý I/2023 tăng 2 tỉ đồng so với quý I/2022, đây là phần lãi Công ty nhận được từ tiền gửi ngân hàng.

Tổng kết quý I/2023, Chứng khoán VPBank báo lãi sau thuế hơn 258,8 tỉ đồng, gấp hơn 55 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022 đánh dấu một hành trình mới nhiều thách thức và cơ hội đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS). Sau thương vụ mua lại bởi Ngân hàng mẹ VPBank, kể từ ngày 26/5/2022, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty chứng khoán ASC chính thức được đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng với tầm nhìn trở thành định chế tài chính công nghệ số hàng đầu của Việt Nam.

Bước sang năm 2023, nền kinh tế và thị trường chứng khoán được dự đoán tiếp tục đối mặt với những khó khăn và diễn biến khó lường. Trong bối cảnh này, Chứng khoán VPBank đặt mục tiêu 2.501 tỉ đồng doanh thu và 1.608 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy, quý I/2023, Công ty đã thực hiện được lần lượt 16,1% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023.

Link nguồn

Join The Discussion

Compare listings

Compare