ban thường vụ

Hon-31-ti-dong-dieu-chinh-quy-hoach-chung-TP-Đà-Lạt-va-vung-phu-can

Hơn 31 tỉ đồng điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ TP Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà với diện tích 335.930 ha. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045. Kinh phí...

Nên-dịnh-vị-TP-Thủ-Đức-là-dô-thị-vệ-tinh.

Nên định vị TP Thủ Đức là đô thị vệ tinh

Ngày 16-9, Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG TP HCM tổ chức hội thảo Hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương từ thực tiễn tại TP Thủ Đức. TP Thủ Đức được thành lập từ ngày 1-1-2021. Đây là mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên trên cả nước,...

Compare listings

Compare