bất động sản du lịch bền vững

Lằn-ranh-dỏ-cho-những-doanh-nghiệp-không-có-nghề-di-làm-BĐS-du-lịch

“Lằn ranh đỏ” cho những doanh nghiệp không có nghề đi làm BĐS du lịch

Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường nhưng cũng là “lằn ranh đỏ” cảnh báo cho những doanh nghiệp và các cá nhân không có nghề, trái nghề mà nhảy vào làm BĐS du lịch... Tại buổi đối thoại chuyên đề “Nhận diện xu hướng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong bối cảnh mới” do Tạp...

Compare listings

Compare