BDS phuc hoi

Nhận-dịnh-thị-trường-bất-động-sản-năm-2022-Thị-trường-phục-hồi-không-dồng-dều-vốn-phân-bổ-rải-rác

Nhận định thị trường bất động sản năm 2022: Thị trường phục hồi không đồng đều, vốn phân bổ rải rác

Vừa qua, công ty bất động sản toàn cầu JLL đã đăng tải báo cáo tổng hợp các động lực cho những phân khúc bất động sản trong quý III cũng như nhận định triển vọng triển vọng cho thị trường trong năm tới. Sự phục hồi diễn ra không đồng đều Biển chủng Delta của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục gây ra nhiều trở...

Compare listings

Compare