chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Xin-ý-kiến-dề-xuất-mở-rộng-hạn-mức-chuyển-quyền-sử-dụng-đất-nông-nghiệp

Xin ý kiến đề xuất mở rộng hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về dự án Luật đất đai (sửa đổi), trong đó xin ý kiến với ba nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau được cho là phức tạp có tác động đến quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất. Theo tờ trình mới nhất của Chính phủ, dự án Luật Đất đai sửa đổi (sửa đổi) để nhằm...

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
Other Features