Đặng Hùng Võ

Dánh-thuế-người-có-nhiều-tài-sản-là-một-trong-những-vấn-dề-mới-dược-dưa-ra-trong-dự-thảo-liên-quan-dến-sắc-thuế-bất-động-sản

Điểm mới trong dự thảo đánh thuế bất động sản: Người càng nhiều tài sản sẽ chịu mức thuế cao?

Đánh thuế người có nhiều tài sản là một trong những vấn đề mới được đưa ra trong dự thảo liên quan đến sắc thuế bất động sản. Nhiều chuyên gia ủng hộ đánh thuế bất động sản bởi đây là giải pháp ngăn chặn được nạn đầu cơ. Cần thiết phải đánh thuế bất động sản Đến thời điểm hiện...

Compare listings

Compare