đặt mục tiêu

Bamboo-Capital-Dự-báo-quý-2-tăng-trưởng-tích-cực-dặt-mục-tiêu-lợi-nhuận-2022-dạt-2.200-tỷ-dồng

Bamboo Capital: Dự báo quý 2 tăng trưởng tích cực, đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 đạt 2.200 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Bamboo Capital vừa phát đi thông cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, lãnh đạo Bamboo Capital (BCG – HoSe) cho rằng công ty đang kinh doanh tốt, dự báo quý 2 sẽ tăng trưởng tích cực, sẽ đóng góp tích cực cho kế hoạch 7.250 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồn lợi nhuận mà HĐQT sẽ trình ĐHCĐ trong...

Compare listings

Compare