đầu tư Nhật Bản

Coi-Việt-Nam-là-diểm-dến-chiến-lược-FDI-của-Nhật-Bản-tăng-trưởng-sắc-nét

Coi Việt Nam là điểm đến chiến lược, FDI của Nhật Bản tăng trưởng sắc nét

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối tháng 10/2021, Nhật Bản đứng thứ 2/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 4.765 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 63,94 tỷ USD. Quy mô dự án bình quân của Nhật Bản là: 13,4 triệu USD/dự án Cao hơn...

Compare listings

Compare
Search
Price Range From To
Other Features