đô thị mới

khu đô thị mới

Nhu cầu hình thành khu trung tâm mới tại TP HCM

Nhu cầu hình thành khu trung tâm mới tại TP HCM, thành phố ngày càng mở rộng, hạ tầng ngày càng phát triển hơn Trong xu hướng phát triển thành thành phố đa cực, TP HCM dần có thêm những trung tâm mới. TP HCM với vị thế trung tâm kinh tế - tài chính của Việt Nam, cũng là thành phố có dân số và mật độ dân cư nhất cả...

Compare listings

Compare