Hải Phát Invest

Quên-báo-cáo-800-tỷ-trái-phiếu-dại-gia-bất-dộng-sản-Hải-Phát-Invest-kinh-doanh-ra-sao-khủng-cỡ-nào

“Quên” báo cáo 800 tỷ trái phiếu, đại gia bất động sản Hải Phát Invest kinh doanh ra sao, “khủng” cỡ nào?

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Hải Phát Invest đạt hơn 10.085 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ so với đầu năm. Ngày 2/8, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) đã có 2 công văn gửi ở GDCK Hà Nội (HNX) về việc công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ. Đến ngày 14/9, công ty đã có công bố thông...

Compare listings

Compare