Hiện đại hóa quản lý công dân – Thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại

Hiện đại hóa quản lý công dân

Quản lý công dân – Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Chính thức được Bộ Công an khai trương ngày 25.2, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về dân cư). Với vai trò là đối tác chủ trì công nghệ, tập đoàn VNPT tự hào được góp sức xây dựng 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước, được xem là bước đột phá trong quản lý công dân tại Việt Nam, thay đổi cơ bản từ phương thức thủ công sang hiện đại.

Quản lý công dân bằng công nghệ

Quyết tâm khắc phục hạn chế, bất cập trong quản lý công dân của các cơ quan nhà nước bắt đầu từ quyết định 896 ngày 8-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

Với mục tiêu tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngày 11-3-2020, Thủ tướng tiếp tục ban hành Quyết định số 366 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án CSDLQG về dân cư.

Tới ngày 20-7-2020, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an và nhà thầu liên danh VNPT – HADIC – GTEL ICT, trong đó Tập đoàn VNPT là chủ trì liên danh, đã phát động triển khai dự án xây dựng hệ thống CSDLQG về dân cư, với quyết tâm đầu tư mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này trong thời gian ngắn nhất.

Phát biểu tại lễ khai trương CSDLQG về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định CSDLQG về dân cư có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống phát triển chính phủ điện tử.

hien-dai-hoa-quan-ly-cong-dan
Hiện đại hóa quản lý công dân

Đây cũng là công trình lớn, quan trọng chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII.

CSDLQG về dân cư sẽ giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, hiện thực hóa việc quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân

Khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, giảm kinh phí thực hiện những cuộc điều tra xã hội liên quan đến dân cư, giảm tối đa việc nhập, duy trì các trường thông tin trùng lặp về công dân, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước khi xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đây cũng là chìa khóa giúp giải quyết cơ bản vấn đề định danh, xác thực điện tử cho công dân trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Trên thực tế, khi đi vào vận hành, khai thác, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ.

Cùng với đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ có thể được bãi bỏ để chuyển sang quản lý bằng dữ liệu điện tử khi các CSDLQG về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú hoàn thành việc xây dựng, vận hành thông suốt.

VNPT đã phát triển 13 phần mềm cho hệ thống CSDLQG về dân cư. Trong thời gian 8 tuần, VNPT đã hoàn thành đào tạo 550 lớp tại 63 tỉnh, thành phố; đào tạo cho 23.652 học viên, chiến sĩ công an về vận hành các ứng dụng trên hệ thống CSDLQG về dân cư.

Với những dữ liệu đã được làm sạch, chuẩn hóa và sẵn sàng cho việc kết nối, chia sẻ của hơn 90 triệu dân (92% dân số), các hệ thống đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công các bộ, tỉnh và sẵn sàng đi vào hoạt động, bảo đảm những tiêu chí: hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí.

Là 1 trong 6 cơ sở dữ liệu quan trọng của đất nước, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Nguồn: Thanhnien

Join The Discussion

Compare listings

Compare